Brug cases og historier fra det virkelige liv

Det øger transfer, når underviserne på GLU gør det teoretiske stof relevant og direkte anvendeligt ved at tilrettelægge undervisningen problemorienteret og med masser af cases og eksempler fra praksis.

En underviser udtaler:

"Hvis kursisterne kommer med en virkelig case, er underviserne så fleksible, at de dropper den valgte planlagte case og tager casen fra virkeligheden i stedet for."

En stor del af undervisningen på GLU gennemføres som casebaseret dialog. Kursisterne husker teorien og forskellen på Hertzberg og Maslow, fordi det bindes op på en konkret case fra deres egen eller deres medkursisters virkelighed. Der arbejdes også med cases, hvor der anvendes storytelling i vekselvirkning mellem underviser og deltager. En underviser udtaler:

"Jeg anvender oftest samtaleundervisning som form. Derigennem bliver det også naturligt løbende i undervisningen at anvende kursisternes egne historier som udgangspunkt."

Tilbage