Pædagogikkens orientering mod at skabe relevans

Al forskning inden for transfer i forbindelse med læring peger på, at transfer finder sted, når deltagerne oplever det lærte som relevant – som noget, de kan bruge direkte. Det motiverer og engagerer os. Pædagogisk må der arbejdes med, at den lærende oplever læringssituationen som vedkommende i forhold til de problemstillinger, spørgsmål og udfordringer, som han eller hun i øvrigt står med. Forskningen peger i den forbindelse på, at en tryg oplevelse af at være sammen med en autentisk underviser, der selv er engageret i indholdet, gør den lærende klar til at åbne op og aktivt deltage i erfaringsudveksling og refleksion. I GLU er der en stærk tradition for at tilrettelægge pædagogikken ud fra disse indsigter.

 

 Tilbage