Giv kursisterne plads til videndeling og fælles refleksion

På GLU bruger underviserne i høj grad videndeling, refleksion og erkendelse til at skabe læring. Erfaringerne viser, at dette giver et særlig godt afsæt for at skabe transfer for den enkelte kursist. Eksempelvis arbejdes der med teorier, hvor kursisterne først får lov til at lave tilbagemeldinger i grupper ud fra spørgsmålene: ”Hvad var let?” ”Hvad overraskede mig?” ”Hvad har jeg hæftet mig ved?”

Der er tale om lettilgængelige spørgsmål, som også motiverer til engageret deltagelse ved i første omgang at fokusere på ressourcer frem for på mangler. Og hvor input bagefter opsamles i plenum.

 Som en variant, der aktiverer andet end hjernen i et uformelt læringsmiljø, kan spørgsmålene drøftes i en ”Walk & Talk”.

 

Tilbage