”Tag ikke mit ord for det – prøv det selv derhjemme”

Det skaber transfer, når der etableres et tæt samspil mellem på den ene side lært teori og gennemførte opgaver i undervisningen og på den anden side udførelse på arbejdspladsen. I GLU styrkes transfer blandt andet ved, at kursisterne øves i at bruge teori i egen virksomhed. Kursisterne gennemfører eksempelvis minitest af en kollega hjemme i virksomheden med udgangspunkt i en teoretisk model. Disse test indeholder naturligt elementer af at træne feedback, udarbejdelse af handlingsplan, kommunikation og organisationsudvikling. På kommunikationsmodulerne kan opgaven meget oplagt være at afprøve undervisningsindholdet mellem modulerne, eksempelvis via følgende opgave: 

 

 

 

Det er også vigtigt for transfer, at kursisterne får oparbejdet en teoristærk værktøjskasse. GLU er forpligtet til at præsentere kursisterne for kendt teori, og undervisningen kan ikke altid styres ud fra, hvad der lige ”rører sig” på kursisternes arbejdsplads. I den forbindelse påpeges det, at den teoretiske undervisning så kan kobles op på opgaver og øvelser. Dette sker eksempelvis ved, at deltagerne bedømmer undervisers og hinandens personlige profil, eller gennem gruppebaserede opgaveløsninger, hvor der efterfølgende reflekteres i forhold til deltagernes professionelle dagligdag.

 

En underviser giver et eksempel på opgave til emnet forandring:

"Deltagerne står i en rundkreds, hver med en bold i højre hånd. Bolden lægges over i egen venstre hånd, armene krydses, og bolden fra ens venstre hånd afleveres i højremandens højrehånd. Deltagerne skal finde en rytme. Når de har den, kan man bede dem sætte tempoet op, og herefter ned. Når de kan det, skal de bevæge bolden den anden vej. Pointer: Det kan kun lykkes, hvis deltagerne er opmærksomme på hinanden – får alle med og følger hinandens rytme. Hvem tager ledelse? Hvordan videndeler de? Er alle lige hurtige til at omstille sig til en ny opgave? Hvor hurtigt kan man omstille sig? Hvordan skal man få medarbejderne med på en ny opgave eller metode? Hvad skal man være opmærksom på?

 


Tilbage