Brug kursisternes forskellighed konstruktivt  

GLU findes både som virksomhedsinterne hold og som åbne eksterne hold  – og hver form har sine fordele. 

På de virksomhedsintern e hold er det umiddelbart let at gøre indholdet direkte relevant for kursisterne.

Underviserne  kan også opbygge et system for opfølgning med virksomheden og på denne måde sætte  fokus på forankring. 

På de åbne hold kan underviserne skabe læring gennem at lade kursisterne inspirere og sparre med hinanden.

Sammensætningen af kursister på de åbne hold bliver afgørende. En vis spredning i forudsætninger kan være meget inspirerende for kursisterne, men på den anden side er det vigtigt, at spredningen ikke er så stor, at de eksempler, der arbejdes med, ikke opleves som relevante for alle. Det gælder i forhold til både niveau og brancher.

Kursisterne har ofte vanskeligt ved at se eksempler fra andre brancher som relevante for deres virkelighed. Det kræver en særlig indsats af underviseren at understrege fordelene, men så kan det omvendt også være øjenåbnende og perspektiverende for kursisterne.

En underviser udtaler:

"Her er det underviserens ansvar at tydeliggøre forskellene og sammenfaldene og skabe et fælles sprog. Vi hører ofte, at de har lært meget ved at høre om, hvordan udfordringer tackles i andre brancher …"

En anden underviser fremhæver den øjenåbnende betydning af at se ledelse som et fag på tværs af brancher:

"Der skal fokus på, at ledelse af mennesker er det samme, uanset om det er i detail, industri eller en helt anden branche. Derigennem lykkes det for mig at skabe en fælles tilgang og respekt for den enkelte deltager."

Tilbage