Brug kursisternes opgaver til at få nærmeste leder aktivt involveret 

Det fremhæves som en stor udfordring i forhold til at skabe transfer, når kursisterne ikke oplever opbakning fra deres nærmeste leder i forhold til deres uddannelsesforløb. Når nærmeste leder ikke involverer sig i kursisternes uddannelse, medfører det blandt andet, at kursisterne ikke i tilstrækkelig grad er motiverede til at arbejde med de hjemmeopgaver, som de får mellem kursusgangene.

Samtidig findes der gode eksempler på tiltag i forhold til at få et tættere samarbejde med virksomhederne. Eksempelvis via korte, tilbagevendende dialoger med kursistens nærmeste leder. En underviser giver her sin gode erfaring videre:

"Inden uddannelsens start taler underviser og deltagernes leder om, hvordan transfer mellem virksomhed og uddannelse kan foregå, så også virksomheden får effekt af forløbet. For eksempel kan underviseren efter hvert modul på mail eller telefon kort orientere om særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med den stillede hjemmeopgave. Og nærmeste leder kan kort orientere underviseren om, hvordan det er gået med opgaven, og hvilke udfordringer der eventuelt fortsat ligger."

Tilbage