Deltagerne i AMU er generelt orienteret mod deres egen praksis, og al forskningen i transfer peger da også på, at det er afgørende for transfer, at undervisningen understøttes af virksomheder, der involverer sig og fastlægger planer for den lærendes kompetenceudvikling og virksomhedens organisationsudvikling. Den lærende har brug for at kunne afprøve sin nye viden i praksis for at opnå kompetenceudviklingen, og det styrker læringen, når medarbejderen ved, at der ventes på den nye viden derhjemme. Det at tilhøre en arbejdsplads, hvor anvendelsen af den nye viden opfattes som en integreret del af læreprocessen, er i høj grad understøttende både for graden af læring og for transfer af den.

Uden undtagelse peger alle involverede i projektet ”Transfer i forbindelse med forløbsuddannelser” på, at det er centralt for succes i undervisningen, at kursisten oplever opbakning fra sin arbejdsplads. Og netop her peges der samtidig generelt på de uudnyttede muligheder for at øge transfer. Der er udbredt enighed om, at samarbejdet mellem skoler og kursisternes virksomheder med stor effekt generelt kan styrkes – både før, under og efter kursusforløbet.

Brug kursisternes opgaver til at få nærmeste leder involveret

Treenighed i virksomhederne

Brug samtaleskemaer

Tilbage