Brug logbøger – det skaber refleksion

Forløbsorganiseringen giver også mulighed for at skabe transfer via logbogsarbejde. Ofte udleveres en logbog, hvor kursisterne kan skrive overvejelser, spørgsmål og erfaringer ned i forhånd til det, de har lært på kursusdagene. Ofte får de også en opgave mellem kursusgangene, hvor de skal finde praktiske eksempler til næste modul. Arbejdet med logbogen organiseres i øvrigt forskelligt:

Logbogøvelse i fællesskab to og to

Kursisterne har lettere ved at skrive logbog, når de arbejder sammen to og to – det giver rum for gensidig inspiration og refleksion. De får flere ahaoplevelser, i forhold til hvad de kan gå hjem og ændre på og afprøve i virksomheden.

Logbogøvelse i rundkreds

Kursisterne skriver hver især, hvad de oplever at have lært, og hvad de vil bruge det til. Herefter går de rundt mellem hinanden og udveksler, sparrer og reflekterer med hinanden og får nye idéer til deres egen muligheder for at bruge undervisningsstoffet i praksis.

Logbogsarbejdet fastholder ahaoplevelser og erkendelser og skaber individuel og kollektiv refleksion i et dynamisk samspil. Også refleksion til at se muligheder for transfer:

Tilbage