Der er meget at hente i ”siden sidst”  

Det er oplagt at begynde hver kursusgang med en variant af ”siden sidst”. Og netop her gå i dybden med det, så det bliver mere end en overfladisk præsentation.

En underviser beskriver, hvordan hun med anerkendende spørgsmål åbner for fælles refleksion og videndeling hos kursisterne:    

"Brug overskriften ”Siden sidst?” (i relation til anvendelse i praksis) på en slide – gerne sammen med et billede af et eller andet, der står på hovedet. Lad spørgsmålet stå åbent, grib deltagernes svar og stil uddybende spørgsmål: Hvad fungerede særlig godt? Hvad det var der gjorde, at det fungerede så godt? Hvordan I kan gøre mere af det, hvordan det kan inspirere de andre på holdet, hvor udfordringen ligger, hvad de yderligere er kommet til at tænke på og eventuelt stadig undrer sig over…"

tilbage