Lad kursisterne støtte hinanden og skabe læring sammen

Pædagogikken åbner mange muligheder for kollektive læringsformer. Underviserne sammensætter eksempelvis et ”buddy team” af typisk to-tre kursister, som fra gang til gang indbyrdes aftaler, hvad de hver især vil gå hjem og arbejde med i deres virksomhed. Undervejs i GLU-forløbet støtter kursisterne hinanden og holder hinanden fast på det aftalte.

 

Blogs og sociale medier er oplagte værktøjer til mellem kursusgangene at støtte op om de kollektive læringsformer. En underviser udtrykker det på følgende måde:

 

"Det gør det lettere som underviser at følge op på kursisterne mellem modulerne og efter uddannelsen, når man bruger en blog eller en social side. Og det er med til at fastholde netværk for GLU-kursister og bliver det naturlige sted at hente materiale og øvelser, der kan bruges til at træne med kolleger/medarbejdere."

 


Tilbage