Disse uddannelsesinstitutioner er med i TUP-projektet

"Transfer i forbindelse med forløbsuddannelser":


Inspirationssiden er udviklet i forbindelse med TUP-projektet ”Transfer i forbindelse med forløbsuddannelser”, som gennemføres i perioden 2010 til 2012 for Undervisningsministeriet af Referencegruppen for Ledelse/HAKL i samarbejde med AMU-udbyderne CPH WEST, KNord, Tradium og Ledelsesakademiet Lillebælt samt konsulentfirmaet LDI – Læringsdrevet Innovation.

I forløbsuddannelserne i AMU arbejder man med helt andre præmisser og forudsætninger end på de korte AMU-kurser. Forløbsuddannelsen Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) indeholder 13 kursusdage, som typisk fordeles over to til fire måneder. Undersøgelsesspørgsmålene i TUP-projektets første halvdel har været følgende:

Disse spørgsmål er blevet sat til undersøgelse i projektets første halvdel. Og vurderingen er, at svarene, som præsenteres her, vil kunne inspirere til det videre arbejde med at skabe transfer. Både i GLU specifikt og i AMU generelt. Organisatorisk synes GLU på mange måder at være tilrettelagt med henblik på transfer og indeholder således mange idéer, som med fordel kan implementeres bredt i AMU. Muligheden for at afprøve teori i forhold til praksis gør potentielt undervisningen mere nærværende for kursisten. Det samme gør tilrettelæggelsen af undervisningen med det formål, at den skal inddrage praksis. Forhold, som forskningen har vist potentielt øger transfer, og som man i AMU generelt vil kunne have stor fordel af at få mere viden om. 

Hvilke styrker i forhold til transfer eksisterer allerede i dag på GLU? Og hvilke potentialer synes oplagte at forfølge i det videre arbejde? Disse spørgsmål får du svar på her på siden.

Svarene er indhentet i første halvdel af 2011 via følgende datakilder:

Generelt har forskningen i at styrke transfer generelt peget på følgende forhold omkring henholdsvis kursisten/medarbejderen, undervisningen og arbejdspladsen som afgørende:

 

Tilbage