Er du uddannelsesplanlægger eller underviser på den Grundlæggende Lederuddannelse?

Og har du fokus på at styrke arbejdet med at skabe transfer?

Så kan du her finde inspirerende eksempler på, hvordan der med succes arbejdes med transfer i GLU i dag, og hvordan dette arbejde tænkes styrkes i fremtiden. Der er styrker og potentialer i GLU, som forhåbentligt vil kunne inspirere bredt i alle dele af AMU.

De erfarne undervisere og ledere fra TUP-projektet ”Transfer i forbindelse med forløbsuddannelser” giver her forslag, idéer og eksempler fra GLU på arbejdet med at skabe transfer - klik på overskrifterne og læs mere:

Om projektet

TUP-projektet ”Transfer i forbindelse med forløbsuddannelser” gennemføres i perioden 2010 til 2012 for Undervisningsministeriet af Referencegruppen for Ledelse/HAKL i samarbejde med AMU-udbyderne CPH WEST, KNord, Tradium og Ledelsesakademiet Lillebælt samt konsulentfirmaet LDI – Læringsdrevet Innovation.

I forløbsuddannelserne i AMU arbejder man med helt andre præmisser og forudsætninger end på de korte AMU-kurser. Forløbsuddannelsen Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) indeholder 13 kursusdage, som typisk fordeles over to til fire måneder.

Undersøgelsesspørgsmålene i TUP-projektets første halvdel har været følgende:

Disse spørgsmål er undersøgt i projektets første halvdel. Og vurderingen er, at svarene, som præsenteres her, vil kunne inspirere til det videre arbejde med at skabe transfer. Både i GLU specifikt og i AMU generelt. Organisatorisk er GLU på mange måder tilrettelagt med henblik på transfer og indeholder mange idéer, som med fordel kan implementeres bredt i AMU. Muligheden for at afprøve teori i forhold til praksis gør potentielt undervisningen mere nærværende for kursisten. Det samme gør tilrettelæggelsen af undervisningen med det formål, at den skal inddrage praksis. Forhold, som forskningen har vist potentielt øger transfer, og som man i AMU generelt vil kunne have stor fordel af at få mere viden om. 

Hvilke styrker i forhold til transfer eksisterer allerede i dag på GLU? Og hvilke potentialer synes oplagte at forfølge i det videre arbejde? Disse spørgsmål får du svar på her på siden.

Svarene er indhentet i første halvdel af 2011 via følgende datakilder:

Generelt har forskningen i at styrke transfer generelt peget på følgende forhold omkring henholdsvis kursisten/medarbejderen, undervisningen og arbejdspladsen som afgørende:

 Tilbage


Læs mere om transfer

 Læs om GLU Se det samlede inspirationskatalog her