Medarbejderdrevet innovation

På alle arbejdspladser er der blandt medarbejderne et kæmpe potentiale af viden, kreativitet og idéer, som kan sættes i spil og bidrage kompetenceudviklende til den enkelte og helheden. Udvikling af systematiske processer, der åbner for realiseringen af dette potentiale, kan skabe medarbejderdrevet innovation.

Gøres det med omtanke og respekt for de involveredes motivation for deltagelse, så giver det en proces, der potentielt både kan give konkret udbytte og samtidig række langt ud over det emne, som man er samlet om.

Italesættelsen af den mere eller mindre tavse viden fra praksis og skabelsen af en fælles reflekteret viden giver store muligheder for forbedringer af de teknikker, metoder og produkter, der umiddelbart anvendes. Samtidig indeholder den fælles refleksion af praksisviden et potentiale for nytænkning og forandring, der kan sætte et befriende spørgsmålstegn ved organisationens fundamentale tænkning og dermed bidrage innovativt.

Får man tilrettelagt den medarbejderdrevne innovationsproces, så den giver mening og er kompetenceudviklende for de involverede medarbejdere, så stiger engagementet og motivationen i det daglige, og man vil opleve, at medarbejderne i langt højere grad tager ejerskab til den videre udvikling.

Vi medvirker til at designe og facilitere disse perspektivrige og dynamiske samspil mellem drift og udvikling i organisationer.