Møder, seminarer og konferencer

Lærende møder, seminarer og konferencer planlægges ud fra den præmis, at mennesker er født til at være aktive. Læring sker såvel gennem hjernen, følelserne og via det sociale, og når man designer og faciliterer møder, seminarer og konferencer, skal der være energi i rummet - hele dagen.

Et oplæg får større effekt, når man som deltager samtidig får mulighed for at fortolke, reflektere og videndele. Afvekslende diskussions- og debatformer gør det simpelthen spændende at være til stede, og muligheden for at perspektivere i forhold til egen situation giver oplevelsen af personlig relevans og understøtter den engagerede deltagelse. Det skaber læring hos deltagerne, og det skaber ejerskab til resultatet!

Vi har ovenstående som udgangspunkt, når vi designer og faciliterer møder, seminarer og konferencer. Vi har en masse teknikker at gøre godt med, men vi ændrer på dem og anvender dem forskelligt til hvert møde. Der er ikke to situationer der er ens. Vi udvikler det konkrete design efter indgående dialog med mødets organisatorer, hvor vi sørger for at designe så tæt på gældende praksis, at mødedeltagerne føler sig godt tilpas - og så langt fra, at de samtidigt udfordres og sidder fremme i stolen!

Download inspirationshæftet Det Gode Møde

Download LDI's mødeguide

Download Tips og tricks til det gode møde