Om LDI

LDI er en netværksorganiseret konsulentvirksomhed, der ejes og drives af arbejdssociolog og aktionsforsker Steen Elsborg. LDI samarbejder med selvstændige konsulenter og sammensætter til hver opgave et team af konsulenter med ekspertviden inden for opgavens område.

Fælles for konsulenter tilknyttet LDI er en velfunderet forståelse af læring, udvikling og nytænkning i arbejdslivet og spidskompetence i at udmønte denne forståelse i udbytterige lære- og innovationsprocesser i praksis. Processerne engagerer til aktiv deltagelse og på tværs af forskellige forudsætninger involverer man naturligt sine ressourcer og tager ejerskab til indhold og resultat.

Vi løser opgaver fra start til slut: Idéudvikling, facilitering af processer, processtøtte/coaching, udvikling og afholdelse af kurser, seminarer og konferencer, gennemførelse af udviklings- og forandringsprojekter, design og gennemførelse af aktionsforskning, herunder udarbejdelse af rapporter/evalueringer, administration af projekter og netværk.

 

Se vores datapolitik her