Forskningsbaseret udvikling

Der foregår mange spændende eksperimenter og udviklingstiltag rundt omkring i virksomheder og uddannelsesinstitutioner - varetaget af engagerede ildsjæle. Alt for få af de resultater, som opnås, får imidlertid den gennemslagskraft, de fortjener. En del af årsagen skal findes i, at projekterne gennemføres på et for tilfældigt grundlag.

Her har de stringente principper fra forskningens verden meget godt at bidrage med. Vi tilbyder at designe processen, så der skabes et gensidigt samspil mellem bestræbelsen på at skabe udvikling og viden, således at dokumentation og evaluering integreres som en kvalitet for udviklingsarbejdet.

Vi indgår som rådgivende konsulenter og/eller ansvarlige projektudviklere og medvirker i hele eller dele af udviklings- og videnprocessen. Fra idégenerering og projektansøgning til gennemførelse og evaluering.