Kompetenceudviklende netværk

Vidensamfundet har accentueret behovet for konstant at have tilgang til den nyeste viden og den viden, man efterspørger, findes ofte blandt ligesindede, der beskæftiger sig med og/eller interesserer sig for det samme som en selv. Deltagelse i netværk, hvor man både får ny viden og giver sin egen fra sig, udgør en oplagt mulighed for indgå i kontinuerlig kompetenceudvikling, der engagerer deltagerne.

Samtidig er netværk ideelt til at skabe rum for refleksionsprocesser, hvor man i samarbejde med andre helt automatisk bliver tændt på indhold og processer, fordi de rammer en lige i hjertet.

Vi organiserer og faciliterer kompetenceudviklende netværk, der kobler kvaliteterne ved det fysiske møde med kvaliteterne fra det virtuelle. I samarbejde med netværksdeltagerne skaber vi optimale rammer for anerkendende kritiske dialoger, perspektivskift og nytænkning.