Personlig målsætning

Forskning i transfer peger tilbagevendende på vigtigheden af, at den lærende opstiller personlige målsætninger for udbyttet af deltagelsen. En klar målsætning gør den lærende bevidst om udbyttet og øger uvilkårligt sandsynligheden for, at læringen tages i anvendelse.

En underviser udtaler:

"Lad kursisterne skrive deres egne hensigtserklæringer omkring deres deltagelse på GLU. Dette gør det muligt som underviser at holde deltagerne op på det/udfordre dem i forløbet. Det giver også mulighed for, at deltagerne får involveret deres nærmeste leder hjemme i virksomheden …"

Et eksempel på et værktøj til at sikre processen:

 

Tilbage