Skab fundamentet for transfer – et trygt og tillidsfuldt miljø

I forhold til at skabe transfer lægges der også vægt på undervisernes helt særlige kompetencer til at skabe tryghed og agere tillidsfuldt og autentisk. For underviserne er der god mening i at eksplicitere deres egen metode i forhold til at skabe tryghed og gensidig respekt og i den forstand optræde som rollemodeller for kursisterne: 

"Jeg arbejder med en model, der hedder HAR-modellen (Hensigt – Adfærd – Resultat). Gør du din hensigt klar for kursisterne, så kan de bedre forstå og acceptere din adfærd."

Tilbage