Stil opgaver i forhold til kursisternes egen virkelighed

Det er oplagt at sikre transfer ved at stille opgaver i forhold til kursisternes egen praksis. En underviser fortæller om et eksempel på det: 

"Kursisterne arbejder med et gennemgående tværgående projekt på hvert modul. Opgaven er at udvælge, gennemføre og evaluer emner fra kurset, som de v il prøve af på deres virksomhed. Den sidste kursusdag præsenterer kursisterne for hinanden og der er en præmie til bedste hold. Holdene sammensættes på tværs af deres daglige arbejdspladser/brancher og består af 4-5 personer."

tilbage